Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do MŠ

Zápis do MŠDatum konání:
13.4.2021

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022

Na základě opatření MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2.5. do 16.5.2020.

Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, e-mailem (s elektronickým podpisem), poštou nebo osobním předáním po telefonické domluvě v daném termínu.

Přílohy žádosti

• Kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

• Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Kritéria pro přijetí:

  • Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Mnich, CHválkov a Mirotín, podle § 34 a odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. V platném znění ( děti, které dovrší 5 let věku do 31.8.2021)
  • Děti ze spádového obvodu ( Mnich, Chválkov, Mirotín)

Potřebné dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy nebo k osobnímu vyzvednutí v MŠ.