Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do MŠ 2020/2021

Zápis do MŠ 2020/2021Datum konání:
7.4.2020

Mateřská škola Čtyřlístek

č.p.145, 394 92 Mnich, IČ: 70998469

ID datové schránky: 5bvkqbn, email: skolkamnich@gmail.com

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Na základě opatření MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 2.5. do 16.5.2020.

Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, e-mailem (s elektronickým podpisem), poštou nebo osobním předáním po telefonické domluvě v daném termínu.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

K žádosti rodič přiloží prostou kopii rodného listu, čestné prohlášení, že je dítě očkované a kopii očkovacího průkazu.

Kritéria pro přijetí:

  • Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Mnich, CHválkov a Mirotín, podle § 34 a odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. V platném znění ( děti, které dovrší 5 let věku do 31.8.2020)
  • Děti ze spádového obvodu ( Mnich, Chválkov, Mirotín)

formular_zadost-1.pdf

vzor_textu_cestneho_prohlaseni_k_ockovani

evidencni_list-3.pdf